Jak poznać swoich przodków? Pomoże drzewo genealogiczne

Znajomość dziejów rodziny wymagana jest do rozwoju poczucia własnej tożsamości. To na wiadomościach o krewnych budowana jest świadomość własnego Ja. Większości z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie przez rodziców i dziadków. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. W ich przypadku przygotowanie drzewa genealogicznego jest najlepszym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli trudna praca wymagająca cierpliwości

Opracowanie drzewa genealogicznego – przede wszystkim takiego , które cofa nas kilka pokoleń do tyłu – naprawdę nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci poszczególnych krewnych pochłania naprawdę wiele pracy. Informacje wyszukać można w trudno dostępnych archiwach miejskich i kartotekach prowadzonych przez parafie. Najczęściej można przeglądać je całkowicie za darmo. Są jednak i takie miejsca, w których trzeba wnieść ściśle określoną opłatę. Koszt opracowania drzewa genealogicznego zależny jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Dobrze jest pamiętać, że cena poszukiwań może też wzrosnąć wraz z potrzebą odbywania podróży do następnych parafii lub urzędów miejskich znajdujących się na terenie całego kraju. Rzadko bowiem rodzina od pokoleń przebywa w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – dlatego warto je robić?

Na wstępie stwierdziliśmy, że wiedza dotycząca własnych przodków jest pomocna do wytworzenia poczucia własnej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się elementem niewielkiej wspólnoty, którą są najbliżsi. Sprawia to również, iż przestajemy czuć się zagubieni we współczesnym świecie. To dlatego na chwilę obecną bardzo dużo osób podejmuje decyzję o zleceniu utworzenia drzewa genealogicznego.