Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Zajrzyj na dalkiapolska.com, aby odnaleźć informacje dotyczące trigeneracji.

Wskutek rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie popytu na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również poczucie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że fabryki poszukują nowatorskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale też przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie zużycia gazu i węgla

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przedsiębiorstw przez wdrażanie rozwiązań umożliwiających sprawniejsze użycie źródeł energii, w głównej mierze przez minimalizację użycia surowców kopalnych czy zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i prądu, lub trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie jednego procesu technologicznego generowane jest również zimno.

W licznych sferach przemysłu osiągalne jest również korzystanie z ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która zwykle bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezpowrotnie tracona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później ponowne jej użycie przynosi po jakimś czasie duże oszczędności, a także przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozwoju przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W czasach ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania człowieka na ekosystem i wiedzy, że paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Zorientowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odnawialnej oraz odzyskanej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tych środków wymaga poniesienia sporych kosztów, niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku profity jakie one zapewniają, pod każdym względem je kompensują. Oszczędności uzyskane dzięki obniżeniu wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z kolei zredukowanie śladu węglowego produkcji i jej negatywnego wpływu na otoczenie to już zysk dla każdego człowieka.

Dane teleadresowe:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10