Metoda kasowa – rozlicz podatek VAT po otrzymaniu płatności od kontrahenta

Uzupełnij swoje wiadomości o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie wnika czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, gdy muszą kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i ostatecznie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość naszych właścicieli firm, jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudności z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z ciągłym kontrolowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież permanentnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Z kolei już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]