Badania psychologiczne kierowców – jakich zawodów dotyczą?

Badania kierowców Bielsko Biała - skieruj się w to miejsce po więcej informacji o tych usługach.

Prawo nakłada na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się tego typu testom. Są one wymagane w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnego wypadku.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, gdyż sprawdzane umiejętności obniżają się wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania każdego roku.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]