cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego Kraków

Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługę przekładu. Codziennie biura tłumaczeń realizują multum zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i osób prywatnych.

Pomimo, że w sieci łatwo wyszperać darmowe platformy oferujące translację, nadal nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nieraz obowiązkowe, przykładowo gdy musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie wyliczyć cenę tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Czynniki kształtujące końcową cenę przekładu

Końcową cenę przekładu tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, francuski) albo germańskich (niemiecki, holenderski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na już” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź poruszane w dokumencie zagadnienia. Przekład prac naukowych, dokumentów handlowych albo dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.

Tłumaczenie poświadczone a zwykłe

Warto dodać, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy albo dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii lub oryginału, a także nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]