Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Badania operatorów Bielsko - więcej informacji o tych usługach.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują także zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: czy trzeba się ich bać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne i osobowościowe, testy aparaturowe i testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają także predyspozycje do widzenia przestrzennego, oceny prędkości obiektów będących w ruchu oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być raz na jakiś czas powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]