Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Kliknij tu po więcej informacji o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że pojawił się popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia pracy bądź studiów w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Dane teleadresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]