polski psycholog w UK, Birmingham, Coventry

Polski psycholog w UK – nie szukaj daleko

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej oraz otwarciu obcych rynków zatrudnienia na naszych obywateli, Polacy z chęcią zdecydowali się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Obecnie przez Brexit fala emigracyjna wyhamowała, jednak ciągle nie brakuje chętnych do zatrudnienia się bądź rozpoczęcia studiów właśnie w Wielkiej Brytanii. Niestety wyjazd do Wielkiej Brytanii wywołuje ogrom utrapień, z którymi trudno jest sobie poradzić bez dodatkowego wsparcia terapeuty niezwykle.

Polski psycholog w UK – z jakiego typu kłopotami się upora?

Przebywanie w Wielkiej Brytanii oraz związane z tym odseparowanie od bliskich, a także praca w obcym kraju, generują wiele komplikacji, którym niezwykle ciężko jest podołać. Rozłąka z rodziną nierzadko powoduje ogromny stres. Do tego nieraz dochodzą także kłopoty z integracją z nowymi współpracownikami lub w ogóle ze znalezieniem etatu. Brak opanowania języka, który nadal jest na porządku dziennym, powoduje, że w krótkim czasie dochodzi do odizolowania się od znajomych , z którymi się pracuje. A od tego już tylko mały krok do uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie wahań nastroju lub zwiększenia liczby odruchów o charakterze agresywnym. Nad zachowaniem tego rodzaju wyjątkowo ciężko jest zapanować bez wsparcia psychologicznego. W związku z tym nie należy obawiać się sięgania po wsparcie specjalisty. Rozmowa z psychologiem okazuje się być najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Polski psycholog w UK – jak wygląda przebieg rozmowy?

Każda rozmowa z psychologiem ma miejsce w bezpiecznej atmosferze oraz pełnej dyskrecji. Nie trzeba bać się, że informacje przekazane w czasie rozmowy będą przekazane kolejnej osobie. Psychologa obowiązuje wszak zachowanie tajemnicy , a zwolnić z niej ma prawo tylko sąd. Psycholog to osoba, przed którą nie trzeba skrywać problemów oraz niedoskonałości – jego rolą jest pomoc w ich przezwyciężeniu. Psycholog instruuje, jak uporać się ze stresem, jak również pomaga identyfikować sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to doskonały wybór. Konsultacja prowadzona jest w języku polskim, co sprawia, że odbywa się sprawniej oraz bardziej swobodnie. Osoba, która przychodzi z kłopotami nie musi bowiem zastanawiać się, czy zostanie zrozumiana i czy sama prawidłowo pojmie to, co mówi jej psycholog.

Dane teleadresowe:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339